فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

نمونه سوال درس شبیه سازی کامپیوتری و مبانی نظریه محاسبه رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شبیه سازی کامپیوتری و مبانی نظریه محاسبه رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندار...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جمعیت شناسی ایران رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جمعیت شناسی ایران رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی صنعتی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی صنعتی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس کاربرد جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس کاربرد جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس نظریه زبان ها و ماشین ها رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس نظریه زبان ها و ماشین ها رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 13 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی